Rada Nadzorcza AMW Hotele Sp. z o.o ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AMW Hotele Sp. z.o.o Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym załączniku: Ogłoszenie postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu AMW HOTELE Sp. z...