fbpx

AKTUALNE  POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE/ OFERTOWE

  • Wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa oraz modernizacja wewnętrzna pełnobranżowa (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z przebudową stacji transformatorowej i sieci elektrycznych w Hotelu „Royal” w Krakowie (ul. Św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków) i dostosowaniem obiektu do standardu 5*” wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnień
  • Pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Remont i modernizacja zespołu zabudowań Hotelu „Royal” w Krakowie w zakresie elewacji i dachu budynku oraz izolacji przeciwwodnej zewnętrznych ścian fundamentowych” Postępowanie roztrzygnięte
  • Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu gastronomicznego w Hotelu „Huzar” w Lublinie